Home > Evening, Food, Monsoon, Vastrapur > વરસાદ ની મજા!

વરસાદ ની મજા!


ખીચું અને શેકેલી/બાફેલી મકાઈ

ખીચું

વરસાદ ની સાથેજ આ મોસમ માં માણવા લાયક ખાવાની ચીજો બજાર માં વહેચાવા લાગે છે. દાળવડા, ખીચું, મકાઈ, ભજીયા વગેરે અમદાવાદી ઓ ની પસંદગી ની વસ્તુઓ છે, ખાસ કરી ને વરસાદ માં!

ધન્યવાદ,
વિપુલ

Categories: Evening, Food, Monsoon, Vastrapur
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: